Trường hợp nạp token/coin với thông tin sai về token hoặc sai địa chỉ HOẶC việc nạp không được hoàn thành

Theo dõi

Bình luận

1 bình luận

  • thaikunmax

    Tôi đã rút từ thunder về sàn probit 0.14079885 bnb vào lúc 2021 4/10 10:29:49. Cho đến giờ vẫn chưa nhận được,mong admin kiểm tra lại.

    0
    Thao tác bình luận Đường dẫn cố định

Bài viết bị đóng bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk